Stepiau about

Nid yw lles iechyd meddwl yn golygu cael gwared o broblemau seicolegol fel iselder neu phryder...

...Mae o’n golygu cymeryd camau yn y cyfeiriad cywir

Datblygwyd y gwasanaeth ‘Stepiau’ gan y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) ar gyfer Caerdydd a’r Fro. 

Mae Stepiau yn bennaf yn cynnig deunydd hunan-help a chysylltiadau i wasanaethau lleol ac yn gweld rhain fel y camau cyntaf i ddatblygu lles iechyd meddwl.
Mae’n bosibl i gael eich cyfeirio at PMHSS gan eich Meddyg Teulu ar gyfer asesiad gan ein tîm. Yn aml, mae dod i un o’n cyrsiau sydd ar agor i’r cyhoedd yn gam da.
Efallai y cam nesaf bydd dod i un o’n grwpiau therapiwtig neu un o’n gwasanaethau eraill.
Y gallwn hefyd argymell lle i droi os oes angen cymorth arnoch ar frys.

Stepiau about footer banner