Stepiau services

Gwasanaethau Iechyd Meddwl lleol 

Efallai mai cysylltu â gwasanaeth yn eich cymuned bydd y cam defnyddiol nesaf. Mae yna sefydliadau yn cynnig gwasanaethau i chi a rhai sydd yn cynnig cyfleodd i weithio efo’r sefydliad.

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles iechyd meddwl – neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. Mae pobl yn dweud ei bod hi’n anodd i ddarganfod y gwybodaeth cywir, sydd wedi ei gyflwyno yn gywir, ar yr amser pan rydych wir angen y gwybodaeth. Mae gwêfan Dewis Cymru yn ceisio newid hyn drwy gyflwyno gwybodaeth dibynadwy o rydwaith cymorth cymdeithasol, iechyd a gwasanaethau y trydydd sector ar draws Cymru.

Mae ein tîm hefyd yn argymell yr elusen Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro - www.cavamh.org.uk - sydd yn gweithio i wella iechyd meddwl pobl o Gaerdydd a’r Fro. Mae gan yr elusen restr o’r holl wasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yn bresennol. Mae’r rhestr yma ar gael ar www.cavamh.org.uk/directories/mental-health-directory. Y gallwch hefyd edrych ar wêfan Galw Iechyd Cymru: www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk.

 

Stepiau services footer banner