Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Plant a Phobl Ifanc

Mae’r Tim Iechyd Meddwl Cynradd yn cyfarfod gyda pobl ifanc (dan 18 oed) a’u teuluoedd i gynorthwyo gyda amryw o anhawsterau, yn cynnwys pryder, iselder ysbryd, pwysau ac anhawasterau perthynas i  enwi dim ond rhai.

Bydd  yr asesiad yma gyda aelod o’r tim ac yn  parahu am tua awr.  Mae’n gyfle i ddod i’ch adnabod yn well, ac rydym ym croesawu unrhywun  sydd eisiau mynychu ac yn medru cyfrannu i’r sgwrs.

Byddwn yn gofyn cwestiynnau am beth sydd yn digwydd ar hyn o bryd yn y cartref, yr ysgol a pha gymorth arall yr ydych wedi derbyn oddiwrth weithwyr proffesiynol  yn y gorffenol.

Yn ystod yr apwyntiad yma byddwch yn cael y siawns i ofyn cwestiynau ac i benderfynu gyda’n gilydd ar y cam nesaf.   Weithiau bydd yr un cyfarfod yma yn ddigonol.  Ar brydiau eraill bydd yn briodol i feddwl am wasanaethau ychwanegol  gellir bod o fudd; neu bydd y Tim Iechyd Meddwl Cynradd yn medru parhau i’ch cefnogi am gyfnod.

Oherwydd y niferau uchel o gyfeiriadau mae’n bosib y bydd  rhaid aros am gefnogaeth un-wrth-un oddiwrth aelod o’r tim. Yr ydym yn anelu gweld pobol ifanc a’u teuluoedd cyn gynted a bod modd ac rydym yn deall  y rhwystredigaeth o orfod aros.

Os clywn am ofidion difrifol sy’n gofyn am ymateb cyflym, yna byddwn yn gwneud yn siwr i’ch cyfeirio at y gwasanaeth cymwys heb oedi.

Weithiau byddwn yn eich cysylltu ar y ffon ymlaen llaw i gasglu gwybodaeth perthnasol i helpu gyda’r asesiad. Os na fydd yn amser cyfleus peidiwch oedi i ddweud wrthom.

Weithiau mae myfyrwyr seicoleg neu nyrsio yn ymuno gyda ni. Os nad ydych am iddynt  ymuno a’r cyfarfod does dim problem,  gadewch i ni wybod.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau yna cysylltwch a ni ar 02920 536 795

Mae dau o aelodau’r tim yn medru’r Gymraeg.  Gallwch ofyn am asesiad trwy  gyfrwng y Gymraeg. 

 

ADNODDAU DEFNYDDIOL:

0808 8023456 (open 24 hours a day, 7 days a week)
Free advocacy, information and advice helpline for children and young people


families first
 EARLY GATEWAY 03000 133133 for Cardiff Families (was Cardiff support 4 families)
 FAMILIES FIRST 0800 0327322 for Vale of Glamorgan families
 Offering advice/help to find the most appropriate service in Cardiff and The Vale of   Glamorgan for children, young people and families. The trained staff for these lines will have   the time to explore challenging issues relating to children and young people and discuss a range of options with you. In some circumstances, more extensive, home based assessments can be arranged.
   cgl
    0800 0086879 (freephone)
    Supporting young people with mental health, emotional wellbeing and risk taking behaviours


Cysylltwch â ni:
02920 536795