Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Gwasanaethau Iechyd Meddwl lleol 

Efallai mai cysylltu â gwasanaeth yn eich cymuned bydd y cam defnyddiol nesaf. Mae yna sefydliadau yn cynnig gwasanaethau i chi a rhai sydd yn cynnig cyfleodd i weithio efo’r sefydliad. 


Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles iechyd meddwl – neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. Mae pobl yn dweud ei bod hi’n anodd i ddarganfod y gwybodaeth cywir, sydd wedi ei gyflwyno yn gywir, ar yr amser pan rydych wir angen y gwybodaeth. Mae gwêfan Dewis Cymru yn ceisio newid hyn drwy gyflwyno gwybodaeth dibynadwy o rydwaith cymorth cymdeithasol, iechyd a gwasanaethau y trydydd sector ar draws Cymru. 
cavamh

Mae ein tîm hefyd yn argymell yr elusen Gweithredu Dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro - www.cavamh.org.uk - sydd yn gweithio i wella iechyd meddwl pobl o Gaerdydd a’r Fro. Mae gan yr elusen restr o’r holl wasanaethau iechyd meddwl sydd ar gael yn bresennol. Mae’r rhestr yma ar gael ar www.cavamh.org.uk/directories/mental-health-directoryY gallwch hefyd edrych ar wêfan Galw Iechyd Cymruwww.galwiechydcymru.wales.nhs.uk.