Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Living Life to the Full (CBT) yng Nghaerdydd a’r Fro

Beth yw’r grwpiau Living Life to the Full?

Mae’r grwp wedi ei seilio ar dechnegau therapi ‘cognitive behavioural’ (CBT) i helpu problemau cyffredin fel straen, poeni, iselder a phryder. Mae CBT yn ddull seicolegol sydd yn edrych ar sut mae ein meddyliau yn gweithio, sut rydym yn teimlo ac sut rydym yn ymddwyn a sut mae’r pethau yma ynghlwm efo’u gilydd.

Pwrpas y grwp yma yw i’ch helpu i gael mwy o reolaeth dros sut rydych yn teimlo. Mae’r sesiynau yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau ymarferol i wella eich bywydau un cam ar y tro. Mae pynciau’r sesiynau yn ddiddorol iawn ac yn gallu body n ddefnyddiol i unrhywun o unrhyw gefndir, mewn unrhyw sefyllfa. Bydd y grwp hefyd yn eich annog i ddefnyddio’r sgiliau newydd rydych yn dysgu rhwng y sesiynau.

Oes rhaid i mi drafod problemau neu faterion personol?

Mae croeso i chi rannu pethau personol efo’r grwp os ydych yn teimlo’n gyfforddus yn gwneud, ond does dim pwysau arnoch i rannu unrhywbeth os nad ydych eisiau gwneud.

Am ba mor hir mae’r grwp yn para?

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn wythnosol. Rydym yn eich annog i ddod i bob sesiwn os yn bosibl fel eich bod yn gwneud y gorau o’r cyfle i elwa o’r grwp. Cofiwch i gadarnhau manylion y grwp pan yn bwcio. 

Hyd y Grwp

Hyd y Sesiynau

7 wythnos

2 wr

 Pwy fydd yna?

Rydym yn ceisio sicrhau fod y grwp yn ddigon bach i alluogi trafodaeth cyfforddus. Mi fydd pawb sydd yn dod i’r grwp wedi cael asesiad gan y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwo Iechyd Meddwl (PMHSS). Mae pob un o’r grwpiau yn cael eu rhedeg gan weithwyr iechyd meddwl.

Mae’n hollol naturiol i bobl deimlo’n bryderus ynglyn â cwrdd â’r grwp am y tro cyntaf. Fodd bynnag, oherwydd yr awyrgylch anffurfiol a chynorthwyol, mae pryder pobl yn tueddu i ddiflannu ar ôl y sesiwn cyntaf.

Sut ydw i’n bwcio lle?

I geisio sicrhau fod y grwpiau ar gael i gymaint o bobl â phosibl, rydym yn cynnal y cyrsiau mewn gwahanol lefydd ar draws Caerdydd a’r Fro, ac ar wahanol adegau o’r dydd a gyda’r nos, i geisio gweddu i amserlenni gwahanolI gael mynediad i’r grwpiau Living Life to the Full, sicrhewch fod eich Meddyg Teulu neu eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) ar gyfer asesiad gan ein tîm.Useful Links:


Cysylltwch â ni:
02920 906223