Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Grwp Rheoli Dicter ac Anniddigrwydd yng Nghaerdydd a’r Fro
 
Mae’r grwp therapiwtig yma yn rhedeg yn wythnosol am 6 wythnos. Mae’r grwp fel arfer yn fach (tua 4 – 8 o aelodau). Mae pwnc newydd yn cael ei gyflwyno pob wythnos, a’i drafod o fewn y grwp, gan ddefnyddio esiamplau gan aelodau i ystyried achos dicter ac sut rydym yn ymateb. Mae aelodau’r grwp yn dysgu gwahanol sgiliau a ffyrdd i ymdopi â dicter ac mae gofyn iddynt ymarfer y sgiliau yma bob wythnos..
 
Mae deunydd y grwp wedi ei seilio ar therapi ‘cognitive behavioural’ a nôd y grwp yw i aelodau ddysgu o’u gilydd yn ogystal a defnyddio’r sgiliau a ddysgwyd yn y sesiwn..

I gael mynediad i’r grwpiau Rheoli Dicter ac Anniddigrwydd, sicrhewch fod eich Meddyg Teulu neu eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol yn eich cyfeirio at y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) ar gyfer asesiad gan ein tîm.

Cysylltwch â ni:
02920 906223