Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Grwpiau therapiwtig yng Nghaerdydd a’r Fro

Rydym yn cynnig grwpiau therapiwtig mwy dwys, gyda llai o bobl ac awyrgylch sydd yn fwy agos atoch.  
I’ch galluogi chi i ddod i un o’r grwpiau yma, sicrhewch bod cyfeiriad yn cael ei wneud at y Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwo Iechyd Meddwl (PMHSS) gan eich Meddyg Teulu neu’r Gwasanaeth Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro. Mae’r grwpiau yma ar gyfer pobl 18+. Cyfeiriwch at y Gwasanaeth Plant a Phobl ifanc os ydych eisiau cymorth ar gyfer rhywun o dan 18.
 
Rydym yn cynnal y cyrsiau rheolaidd canlynol: 
Living Life to the Full (CBT) ar gyfer pobl â phryder ac iselder. 
Anger Awareness
Behavioural Activation 

Mae gwasanaethau eraill hefyd yn rhedeg grwpiau gwahanol. Os fyddai un o’r grwpiau eraill yma yn berthnasol i chi, bydd un o’n tîm yn gallu esbonio mwy yn ystod eich asesiad.

Os ydych yn credu fyddai un o’r grwpiau therapiwtig yma yn ddefnyddiol i chi, sicrhewch eich bod yn cael eich cyfeirio at Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS). Bydd ein asesiad yn helpu sicrhau eich bod yn mynd i’r grwp mwyaf addas i chi.  

Os nad yw eich Meddyg Teulu yng Nghaerdydd neu’r Fro, ond mae gennych ddiddordeb dod i’r grwpiau therapiwtig, dylech allu cael mynediad drwy eich Bwrdd Iechyd lleol, er enghraifft 
Abertawe Bro Morgannwg UHBAneurin Bevan UHBa Cwm Taf UHB

Cysylltwch â ni:
02920 906223