Helpu eich hunain    Gwasanaethau lleol
   Beth rydym ni’n ei wneud
  Cyrsiau i’r cyhoedd   Grwpiau therapiwtig   Angen cymorth ar frysplant a phobl ifanc
Cyrsiau i’r Cyhoedd yng Nghaerdydd a’r Fro

Mae’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn rhedeg gwahanol gyrsiau addysgiadol i’r cyhoedd yn y gymuned. Mae’n bosibl i chi ymuno ar unrhyw adeg, hyd yn oed os ydy’r cwrs wedi cychwyn, gan ei fod hi’n bosibl i chi fynd i’r cwrs canlynol i ddal i fyny gyda unrhyw sesiynau rydych wedi colli. Mae’r sesiynau yn hunan-gynhwysol felly does dim angen i chi boeni am fethu cadw i fyny â’r sesiynau.

Mae rheolau diogelwch tân yn ein gorfodi i gyfyngu nifer y gynulleidfa mewn rhai o’n adeiladau, felly rydym yn argymell yn gryf i bobl gyrraedd cyn gynted â phosibl. Os ydy’r adeilad yn llenwi, mae yna siawns bydd rhaid gwrthod mynediad i bobl. 

Mae’r Gwasanaeth Cynradd i Gynorthwyo Iechyd Meddwl (PMHSS) yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau eraill yn eich cymuned ac mae’n bosibl y fyddai rhain yn ddefnyddiol i chi. Mewn rhai amgylchiadau gallwch gwrdd â aelod o’n tîm am drafodaeth mwy dwfn, yn cynnwys opsiynau i ddatrys unrhyw broblemau ymarferol sydd gennych.

Er fod croeso i chi ddod i’r ddau gwrs rydym yn rhedeg, rydym yn argymell eich bod yn mynd i un cwrs ar y tro gan fod gan y cwrs Stress Control a’r cwrs ACT-ion for Living safbwyntiau ychydig yn wahanol.
Mae’r cwrs yma ar gyfer pobl sydd eisiau dysgu ffordd wahanol i reoli eu straen neu eu pryder. Mae’r cwrs yn dysgu ffyrdd a sgiliau gwahanol i fyw gyda straen. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych sgiliau newydd i reoli straen.
http://www.stepiau.org/action-for-living
Mae brywdro i geisio cael gwared o broblem emosiynol yn gallu gwneud y sefyllfa yn waeth. Mae disgwyl am fywyd perffaith heb unrhyw broblemau emosiynol yn golygu aros am amser hir iawn, iawn. Efallai yr ateb yw i dderbyn fod bywyd yn llawn problemau emosiynol gan ddefnyddio therapi ‘Acceptance and Commitment’.
 


Mae’r cyrsiau yma yng Nghaerdydd a’r Fro ar gael i bawb – nid oes angen bwcio eich lle, dim ond dod! Mae’n anhebyg i’r cyrsiau fod yn hollol lawn ond os ydy’r cyrsiau yn llewni, bydd y llefydd yn mynd i’r bobl sydd yn cyrraedd gyntaf.

Os nad yw eich Meddyg Teulu yng Nghaerdydd neu’r Fro, ond mae gennych ddiddordeb dod i’r cyrsiau, dylech allu cael mynediad i’r cyrsiau drwy eich Bwrdd Iechyd lleol, er enghraifft: